Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja v letu 2021 in v letu 2022

21. 12. 2020
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, z namenom in ciljem dopolnitve organizirane podpore
vojnim invalidom in žrtvam vojnega nasilja. S sofinanciranjem se podpira tudi kontinuiteta delovanja nevladnih organizacij na področju vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti