Show menu

Javni razpis za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v letu 2021

21. 12. 2020
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih sredstev za prevoz čebel na pašo iz ukrepa
Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 in zagotovitev podpore naložbam v opremo za lajšanje sezonskih selitev panjev, s čimer se izboljšata prehranska potreba čebel in opraševanje rastlin.

1.2 Višina nepovratnih sredstev namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Racionalizacija sezonske selitve panjev v programskem letu 2021 znaša do 16.000 eurov.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano