Show menu

Javni razpis za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v letu 2021

21. 12. 2020
1.1 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa čebelarske opreme, pripomočkov in naprav iz ukrepa
Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021, katerega glavni namen je posodobljanje zastarele čebelarske opreme, pripomočkov ali naprav in tehnologije s sofinanciranjem določene čebelarske opreme.

1.2 Višina nepovratnih sredstev, namenjena za izvajanje javnega razpisa za ukrep Sofinanciranje čebelarske opreme v programskem letu 2021 znaša do
200.000 eurov.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano