Show menu

Obvestilo o objavi Javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo

21. 12. 2020
Ministrstvo za kulturo obvešča zainteresirane prijavitelje, da objavlja Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna,
namenjenega za kulturo (v nadaljevanju: javni razpis, oznaka JR-DŠ-2021).

Predmet razpisa so delovne štipendije, namenjene fizičnim osebam s statusom samozaposlenega v kulturi, vpisanim v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo z najmanj polovičnim delovnim časom,
ki so rojene leta 1987 ali kasneje.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za kulturo