Show menu

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za dizajn management – KCDM 3.0 za obdobje 2020–2023

21. 12. 2020
1. Naziv in sedež organa, ki dodeljuje sredstva: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad
Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: sklad).

2. Naročnik javnega razpisa: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).


Prijavitelj javnega razpisa: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije