Show menu

Javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje

21. 12. 2020
Na podlagi prvega odstavka 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF in 19/14 – Odl. US, 63/16 in 31/18; ZSFCJA) in prvega odstavka 10. člena Pravilnika o postopku javnega razpisa Radiotelevizije Slovenija za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje (Uradni list RS, št. 82/18) objavlja Radiotelevizija Slovenija naslednjo informacijo o objavi javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje 2020.


Prijavitelj javnega razpisa: Radiotelevizija Slovenija