Show menu

Sofinanciranje nakupov gasilskih vozil s sredstvi požarnega sklada...

28. 12. 2020
Namen sofinanciranja je zagotoviti ustrezno pripravljenost gasilskih enot v urbanih središčih za uspešno in varno gašenje požarov in reševanje ljudi in njihove lastnine v višjih zgradbah, katerih višina še omogoča
smotrno reševanje in gašenje. Podlaga je izdelana ocena ogroženosti in načrt zaščite in reševanja v lokalnih skupnostih.

Več: 
https://www.uradni-list.si/_pdf/2020/Ra/r2020197.pdf

Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje