Show menu

javni razpis za odkup izobraževalno-dokumentarnih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 2020-5

28. 12. 2020
1. Predmet javnega razpisa: predmet tega javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: razpis) je odkup slovenskih avdiovizualnih (v nadaljnjem besedilu: AV) del, 1 x serija izobraževalno-dokumentarnih oddaj na temo
»Gorništvo in alpinizem« (3 deli dolžine 25 minut) za televizijsko predvajanje, ki je izvorno producirana s strani neodvisnih producentov. Na podlagi tega razpisa odkupljeno AV delo bo Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV SLO) predvajala v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje medijev.


Prijavitelj javnega razpisa;: Radiotelevizija Slovenija