Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2021

18. 1. 2021
Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nacionalnih nagradnih fondov, formalno uvedenih nagrad nacionalne in mednarodne ravni v Sloveniji, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem in drugim strokovnjakom, študentom, izvajalcem in investitorjem ter lokalnim skupnostim za izjemne dosežke na področju urejanja prostora in graditve objektov na območju Republike Slovenije. Predmet pogodbe ni sofinanciranje promocijskih in drugih spremljajočih se dogodkov in promocijskih materialov ob podelitvi nagrade oziroma povezanih z nagrado.

Vse spremembe razpisne dokumentacije, vključno tiste, ki se nanašajo na informacije iz objave javnega razpisa v uradnem listu, bodo objavljene na spletnem naslovu https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/.

Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za okolje in prostor