Show menu

Javni razpis »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«

18. 1. 2021
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2020 in 2021 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:
– ustanovitev in uspešen zagon najmanj 50 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
– stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
– povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

Predmet javnega natečaja
Predmet razpisa je izbor najboljših 50 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2020.


Prijavitelj javnega razpisa: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije