Show menu

Javni razpis za izbor operacije »Mobilni timi za rehabilitacijo«

25. 1. 2021
Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet JR je sofinanciranje vzpostavitev treh mobilnih timov za rehabilitacijo ranljive skupine ljudi, ki zaradi težav v pomičnosti, odsotnosti socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži in so starejši od 65 let ter živijo doma.
Namen JR je zagotavljanje programa rehabilitacije na domu posameznika, s ciljem višje dostopnosti do storitev rehabilitacije za populacijo starejših ljudi s težavami v pomičnosti v primerih okrevanja po boleznih, operaciji, poškodbah ali posledic degenerativnih in kognitivnih starostnih sprememb z namenom doseganja čim višje stopnje zdravja, dobrega počutja, sposobnosti samooskrbe ter aktivnega vključevanja v zasebnem in družbenem življenju. Projektne aktivnosti so namenjene populaciji starejših, ki so slabše pomični oziroma kognitivno oškodovani, kar pomeni, da zaradi težav v pomičnosti, odsotnosti socialne mreže ali drugih oviranosti težje dostopajo do storitev rehabilitacije v trenutni organiziranosti izvajalcev v javni mreži.
Razvoj rehabilitacije na domu je pomemben tudi z vidika varovanja zdravja in preprečitve širjenja nalezljivih bolezni na starejšo populacijo, ki se v tem oziru šteje za ranljivo skupino. S premišljenim omejevanjem ne nujnih stikov med ljudmi, kar se je v epidemiji nalezljive bolezni COVID-19 izkazalo kot zelo učinkovito sredstvo za preprečevanje širjenja virusa, pa v ospredje stopa tudi nuja po razvoju rehabilitacije na daljavo.
Vzpostavljeni in delujoči mobilni timi za rehabilitacijo bodo pripomogli k dvigu dostopnosti do storitev rehabilitacije ljudem, ki so slabše pomični, in so zato še bolj vezani na domače okolje. S tem bodo lahko pripomogli tudi k ohranjanju ali pridobivanju najvišje stopnje zdravja in dobrega počutja, zmanjšanju obsega odvisnosti od drugih ter izboljšani kakovosti življenja teh ljudi in tudi njihovih neformalnih oskrbovalcev.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za zdravje