Show menu

Javni razpis za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave, kjer FWO...

25. 1. 2021
Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za sofinanciranje slovenskega dela dvostranskih ali tristranskih skupnih raziskovalnih projektov Weave,
kjer FWO (The Research Foundation – Flanders, FWO) deluje v vlogi vodilne agencije (v nadaljevanju: javni razpis), je sofinanciranje slovenskega dela dvostranskega ali tristranskega skupnega raziskovalnega projekta v okviru sheme multilateralne vodilne agencije (Weave), ki je bil na javnem razpisu The Research Foundation – Flanders, FWO (v nadaljevanju: FWO) (gl. povezavo) kot skupni raziskovalni projekt pozitivno ocenjen in predlagan v sofinanciranje. V skupnem dvostranskem raziskovalnem projektu Weave sodelujeta flamski in slovenski vodja raziskovalnega projekta (v nadaljevanju: dvostranski raziskovalni projekt), v skupnem tristranskem raziskovalnem projektu Weave poleg njiju lahko sodelujejo tudi avstrijski (FWF),luksemburški (FNR), ali švicarski (SNSF) vodja projekta (v nadaljevanju: tristranski raziskovalni projekt).

Cilj javnega razpisa: cilj javnega razpisa je izboljšanje in povečanje mednarodnega raziskovalnorazvojnega sodelovanja z vključevanjem slovenskih
raziskovalcev v skupne dvostranske in tristranske raziskovalne projekte skladno z dogovorom o multilateralni vodilni agenciji Weave. Na raziskovalnih projektih Weave, poleg ARRS sodelujejo tudi: FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Avstrija), FWO (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen, Belgija – Flandrija), FNR (Fonds National de la Recherche, Luxemburg) in SNSF (Swiss National Science Foundation, Švica).

Pogoji javnega razpisa:
Vstopni pogoji
(1) Prijavitelj na javni razpis mora biti upravičen subjekt prijave na javni razpis (v skladu s 3. točko javnega razpisa).
(2) Vodja raziskovalnega projekta mora imeti evidenčno številko raziskovalca, kar pomeni, da je vpisan v Evidenco RO ali register zasebnih raziskovalcev
pri ARRS. Vodja raziskovalnega projekta, ki še nima evidenčne številke raziskovalca, mora izpolniti obrazec ARRS-ZOP-02-2018-1, h kateremu se obvezno priloži Izjavo o nameri zaposlitve, ki jo podpišeta prijavitelj invodja raziskovalnega projekta.


Prijavitelj javnega razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije