Show menu

Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost za leto 2021

1. 2. 2021
Predmet in namen razpisa
Priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju: priznanje) je najvišje priznanje Republike Slovenije za dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter kakovosti poslovanja kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Priznanje spodbuja slovenske organizacije k uvajanju sistemov sodobnega, učinkovitega in celovitega doseganja poslovne odličnosti ter hkrati daje prejemnikom priznanja večjo moč pri
njihovi konkurenčnosti doma in v svetu. 

Priznanje podeljuje Odbor za priznanja, ki lahko podeli prijaviteljem diplome za sodelovanje za določeno raven doseženih točk ali posebne dosežke. Prijavitelji bodo s strani SPIRIT Slovenija, javne agencije prejeli tudi mednarodno veljavne certifikate, ki jih bo glede na pridobljene točke izdal EFQM iz Bruslja na podlagi Distribucijske pogodbe in veljavnih evropskih meril EFQM sheme »Recognised by EFQM« za dosežene točke nad 300 (od 1000 možnih). Organizacija lahko prejeti mednarodni certifikat uporablja v promocijske namene, veljavnost certifikata je tri leta.

za dodatne informacije, povezane z razpisom, z možnostjo osebne predstavitve postopka ocenjevanja za priznanje ali Modela EFQM ter z odprtimi vprašanji in dilemami pri uporabi ocenjevalne platforme in pripravi menedžerskega poročila se obrnite na elektronski naslov podlicnost@spiritslovenia.si oziroma pokličite 0590/89-511.


Prijavitelj javnega razpisa:

Vlada Republike Slovenije, Odbor za priznanja
Republike Slovenije za poslovno odličnost