Show menu

Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

1. 2. 2021
Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. 

Cilja podukrepa sta:
– izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev,
– izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.


Prijavitelj javnega razpisa: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije