Show menu

Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2021

1. 2. 2021
Predmet javnega razpisa: 
zbiranje predlogov kandidatov za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva (v nadaljnjem besedilu: nagrade).

Splošno o nagradah:
Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli. Nagrade se podelijo za izjemne dosežke in za življenjsko delo.


Prijavitelj javnega razpisa: 

Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva