Show menu

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko v okviru Programa PROTEUS v letih 2022 in 2023

1. 2. 2021
Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje obiskov slovenskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte Proteus (v nadaljevanju: bilateralne
projekte) v letih 2022 in 2023 na vseh raziskovalnih področjih. V okviru tega razpisa sodelujeta Republika Slovenija in Francoska republika. Bilateralni projekti trajajo dve leti.

Cilji javnega razpisa: 
Cilj javnega razpisa je okrepiti znanstvenoraziskovalno sodelovanje s Francosko republiko, povečati mobilnost slovenskih raziskovalcev in število gostovanj vrhunskih francoskih raziskovalcev v Sloveniji ter povečati število prijav slovenskih in francoskih raziskovalcev na razpise programov Evropske unije na področju raziskav in inovacij ter na ostale mednarodne razpise.

Več:  
https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ra/r2021013.pdf

Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije