Show menu

Obvestilo o objavi Javnega dvoletnega razpisa za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2021 in 2022...

1. 2. 2021
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti obvešča zainteresirane prijavitelje, da z 29. januarjem 2021 odpira javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov
vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2021 in 2022 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
(oznaka razpisa VPR-2021/2022).

Razpis bo trajal od 29. 1. 2021 do 1. 3. 2021.

Besedilo razpisa in prijavni obrazci bodo objavljeni z dnem odprtja razpisa na spletni strani JSKD (www.jskd.si) oziroma v aplikaciji za razpise JSKD (https://razpisi.jskd.si).


Prijavitelj javnega razpisa:

Javi sklad RS za kulturne dejavnosti