Show menu

Javni razpis za izbiro organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v letu 2021

1. 2. 2021
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev zdravstvenih letovanj otrok in šolarjev v organizirani in strokovno vodeni zdravstveni koloniji za otroke, ki so bili večkrat hospitalizirani ali pogosteje bolni.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok in šolarjev.


Prijavitelj javnega razpisa:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije