Show menu

Javni razpis za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije v letu 2021

1. 2. 2021
Predmet in namen javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev (v nadaljevanju tudi vlagateljev) skupinske obnovitvene
rehabilitacije:
– za zavarovane osebe s paraplegijo;
– za zavarovane osebe s paralizo;
– za zavarovane osebe z multiplo sklerozo;
– za zavarovane osebe z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi;
– za zavarovane osebe in otroke s cerebralno paralizo;
– za zavarovane osebe z najtežjo obliko generalizirane psoriaze;
– za otroke z juvenilnim revmatoidnim artritisom,
sladkorno boleznijo in fenilketonurijo;
– za otroke s celiakijo.

Namen javnega razpisa je, da se zavarovancem omogoči sofinanciranje skupinske obnovitvene rehabilitacije.


Prijavitelj javnega razpisa:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije