Show menu

Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021–2024

9. 2. 2021
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje investicij v VIZ, oziroma v stavbe vrtcev in osnovnega šolstva. Pod osnovno šolstvo sodijo osnovne šole (v nadaljevanju: OŠ), podružnične osnovne šole (v nadaljevanju: POŠ), športni prostori (v nadaljevanju: ŠP), osnovne šole za učence s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: OŠPP) in glasbene šole (v nadaljevanju: GŠ).

Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Občina lahko prijavi največ dva projekta, za sofinanciranje pa bo izbran samo en projekt občine. V primerih, da oba prijavljena projekta občine dosežeta ustrezno število točk za sofinanciranje, se za sofinanciranje izbere tisti projekt, ki mu občina v prijavnem obrazcu dodeli višjo prioriteto.
Namen omejitve na sofinanciranje samo enega projekta občine, je zagotoviti finančno pomoč čim večjemu številu občin.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport