Show menu

Javni razpis za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2021

9. 2. 2021
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje kmetijskega izobraževanja – praktični pouk v letu 2021.
Za ta namen so predvidena sredstva proračuna Republike Slovenije za leto 2021, na proračunski postavki 141710 Sofinanciranje kmetijskega izobraževanja
– praktični pouk, NRP 2330-18-0011 Podpora izvajanju praktičnega pouka, v višini do 168.010 evrov.

Sredstva so namenjena za sofinanciranje materialnih stroškov in stroškov storitev praktičnega izobraževanja dijakov srednjih šol in študentov višjih strokovnih šol ter fakultet, s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarsrstvo in prehrano