Show menu

Najava javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador znanosti Republike v letu 2021

9. 2. 2021
Predmet javnega razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije.
Razpis začne veljati z dnem najave v Uradnem listu RS in se zaključi v petek, 2. aprila 2021, ob 12. uri.

Kandidate za nagrade in priznanja lahko predlagajo fizične in pravne osebe.

O izboru kandidatov za nagrade in priznanja odloča Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki podeli skupno največ 15 nagrad in priznanj.

Razpisna dokumentacija bo od dne objave najave v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka prijavnega roka 2. aprila 2021 dosegljiva na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/ javni_razpisi/.

Prijavitelj javnega razpisa: Odbor Republike Slovenije za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti