Show menu

Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022

15. 2. 2021
Predmet in namen javnega razpisa
Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2021/2022 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis)
se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi), ki sprejemajo študente v skladu z določili pravilnika in ki jim bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) dodeljevalo subvencije za bivanje študentov.

Namen javnega razpisa je povečanje bivalnih zmogljivosti za študente. Ministrstvo zaradi celostnega reševanja problematike bivanja študentov preko javnega
razpisa izbira zasebne študentske domove, ki s svojimi kapacitetami dopolnjujejo in povečujejo bivalne zmogljivosti za študente.


Prijavitelj razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport