Show menu

Razpis za nagrado in priznanja Mirka Subica v Društvu restavratorjev Slovenije

22. 2. 2021
Kandidate za nagrado in priznanja v Društvu DRS lahko predlagajo strokovne organizacije in društva, ki opravljajo strokovne naloge konservatorstva-restavratorstva oziroma varstva kulturne dediščine, posamezniki delujoči na področju konservatorstva-restavratorstva ter člani Društva DRS.
Nagrado Mirka Šubica prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki za življenjsko delo, oziroma vrhunski dosežek v stroki.

Priznanje Mirka Šubica lahko prejmejo konservatorji-restavratorji ali na področju konservatorstva-restavratorstva aktivni posamezniki ali skupine za enkratne
izjemne dosežke in prispevke pri ohranjanju kulturne dediščine ter predstavljanju in popularizaciji konservatorsko-restavratorske stroke v zadnjih dveh zaključenih koledarskih letih oziroma do razpisa.


Prijavitelj javnega razpisa: Izvršni odbor Društva restavratorjev Slovenije