Show menu

Javni razpis za sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva

8. 3. 2021
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, v okviru katerih bo izveden nakup mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje
nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva.

Namen javnega razpisa je sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil), ki bodo namenjene izva-janju terenskega dela koordinatorjev za obravnavo v
skupnosti ter koordinatorjev invalidskega varstva.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti