Show menu

Javni razpis za sofinanciranje izdajanja znanstvenih monografij v letu 2021

8. 3. 2021
Cilji javnega razpisa:
Agencija podpira izdajanje znanstvenih monografij s ciljem omogočanja in pospeševanja objav tistih znanstvenih monografij, ki so:
– aktualne in temeljnega pomena za razvoj posameznega znanstvenega področja;
– pomembne za razvoj slovenske znanstvene terminologije;
– pomembne za predstavljanje slovenskih znanstvenih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru;
– pomembne za širjenje novih znanstvenih spoznanj in znanstvene kulture.


Prijavitelj javnega razpisa: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije