Show menu

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Republiki Sloveniji v letu 2021

15. 3. 2021
 Cilji javnega razpisa so:
– povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
– v skupnem deležu športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
– povečati delež športno dejavnih prebivalcev
v strokovno vodenih programih,
– povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih,
– obdržati število vrhunskih športnikov,
– povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.


Prijavitelj javnega razpisa: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport