Show menu

javni razpis za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021

15. 3. 2021
Predmet javnega razpisa: predmet Javnega razpisa za financiranje koncesioniranih raziskovalnih programov – 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je
izbor prijav in financiranje izvajanja koncesioniranih raziskovalnih programov na podlagi koncesije, ki jo podeli minister, pristojen za znanost.


Prijavitelj javnega razpisa: 
Javna agencija za raziskovalno dejavnostRepublike Slovenije