Show menu

Spremembe vsebine javnega razpisa Semenski kapital...

29. 3. 2021
Sprememba: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa Semenski kapital – So-investiranje z zasebnimi investitorji (SI-SK 2021), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21 z dne 19. 2. 2021.
Spremembe se nanašajo na naslednjo točko javnega razpisa:

4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje

Spremeni se prvi odstavek 20. točke dodatnih pogojev za vlagatelje:
»Vlagatelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti, ki spada med izključene dejavnosti in tudi vsebina
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče
izključene dejavnosti:«


Prijavitelj javnega razpisa:
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo