Show menu

Sprememba Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa SK75 2021

29. 3. 2021
Sprememba: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja spremembe vsebine javnega razpisa SK75 2021
– Semenski kapital – Konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR (SK75 2021), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 26/21 z dne 19. 2. 2021.

Spremembe se nanašajo na naslednjo točko javnega razpisa:

4.2 Dodatni pogoji za vlagatelje

Spremeni se prvi odstavek 19. točke dodatnih pogojev za vlagatelje:
»Vlagatelj ne sme imeti registrirane glavne dejavnosti, ki spada med izključene dejavnosti in tudi vsebina
sofinancirane operacije se ne sme nanašati na sledeče
izključene dejavnosti:«


Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo