Show menu

Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2021 (z oznako: JR9–E‑ZALOŽNIŠTVO–2021)

29. 3. 2021
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije (v nadaljevanju: JAK) na podlagi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/07, 40/12 – ZUJF in 63/13), Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16), Pravilnika o izvedbi postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige (Uradni list RS, št. 107/15) ter Pravilnika o strokovnih komisijah Javne agencije za knjigo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 62/18) objavlja Javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva za leto 2021 (z oznako: JR9–E‑ZALOŽNIŠTVO–2021).

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.jakrs.si.

Rok za oddajo prijav začne teči z dnem objave obvestila v Uradnem listu RS dne 26. 3. 2021 in se izteče dne 26. 4. 2021.


Prijavitelj javnega razpisa: 

Javna agencija za knjigo RS