Show menu

Javni razpis P7-3 2021 COVID mikrokrediti

29. 3. 2021
Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo.

Vlagatelji bodo upravičeni do sredstev programskega območja Kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Razporeditev občin in statističnih regij v kohezijski regiji je razvidna na povezavi https://podjetniskisklad.si/sl/pomoc-uporabnikom/koristne-informacije-o-prijavi-na-razpis/seznam-kohezijskih-regij-in-obcin.

Cilji javnega razpisa so:
– ohranitev delovnih mest,
– spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
–  spodbujanje financiranja projektov in poslovnih
procesov gospodarstva,
–  omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:
– ročnosti kredita,
– možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita,
– brez stroškov odobravanja in vodenja,
– nižjih zavarovalnih zahtevah.


Prijavitelj javnega razpisa: 

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo