Show menu

Javni razpis za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A1

29. 3. 2021
Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil v kmetijstvu in gozdarstvu, na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture.Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad