Show menu

Javni razpis za sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev v mednarodnih znanstvenih združenjih v letu 2021

12. 4. 2021
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa, ki mora biti uresničen v letu 2021, je sofinanciranje članarin slovenskih društev in zvez društev (v nadaljevanju: društva) v mednarodnih znanstvenih združenjih.


Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije