Show menu

Javni razpis P7C 2021 Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19

12. 4. 2021
Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 na gospodarstvo.


Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo