Show menu

Javni pozivi: Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije

19. 4. 2021
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije objavlja naslednje javne razpise in pozive:

– Javni poziv za sofinanciranje strokovnega izobraževanja in usposabljanja soavtorjev, avtorjev prispevkov, producentov, izvajalcev in drugih strokovnjakov s področja dela Agencije v tujini – 2021;

– Javni poziv za sofinanciranje promocije slovenskih filmov v tujini – 2021;

– Javni poziv za sofinanciranje razvoja filmskih projektov, podprtih s strani mednarodnih koprodukcijskih skladov, pri katerih je udeležen oziroma
sodeluje Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije – 2021

– Javni razpis za sofinanciranje slovenskih dokumentarnih filmskih in avdiovizualnih projektov – 2021;

– Javni razpis za sofinanciranje manjšinskih koprodukcijskih projektov – 2021;

– Javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov 2021;

– Javni razpis za sofinanciranje kulturno vzgojnih filmskih projektov v Republiki Sloveniji – 2021;

– Javni razpis za sofinanciranje realizacije na področju slovenskega filma v počastitev 30. obletnice razglasitve in obrambe samostojne Republike
Slovenije.


Prijavitelj:
Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije