Show menu

Sprememba: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Razglasni del (drugo), št. 26/21...

19. 4. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, objavlja v okviru Javnega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS – Razglasni del (drugo), št. 26/21 z dne 19. 2. 2021, nov dodatni prijavni rok za leto 2021.

Prijavni rok za oddajo vlog:

a) Subvencije za delodajalce (točka 22.1. iz zgoraj navedenega razpisa):

Rok za prijavo je ponedeljek, 17. 5. 2021.*

* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v prvem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roku za prijave, objavljeni v Uradnem listu RS.

b) Dopolnilna izobraževanja za delo/zaposlovanje v kulturi (točka 22.2. iz zgoraj navedenega razpisa):

Rok za prijavo je ponedeljek, 17. 5. 2021.*

* V primeru, da se ne porabijo vsa sredstva v prvem prijavnem roku, bodo naknadno določeni dodatni roku za prijave, objavljeni v Uradnem listu RS.

Prijavitelj javnega razpisa: 
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti