Show menu

Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022–2027

28. 4. 2021
Predmet javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju: javni razpis) je izbira koncesionarja za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov.

Okvirni razrez sredstev za infrastrukturne programe, ki se financirajo kot koncesionirana raziskovalna dejavnost, določa Sklep o Javnem razpisu za podelitev
koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki infrastrukturnih programov v obdobju 2022–2027, št. 631-7/2021/4 z dne 5. 3. 2021.


Prijavitelj javnega razpisa:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije