Show menu

Javni razpis za sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22

3. 5. 2021
Predmet javnega razpisa
Sofinanciranje področne koordinacije interesnih programov prostočasne športne vzgoje otrok in mladine v šolskem letu 2021/22 (sofinancira se področno
koordinacijo tistih programov, ki bodo izpeljani v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022), in sicer sofinanciranje področne koordinacije naslednjih interesnih programov: gibalni/športni program Mali sonček, športni program Zlati sonček, športni program Krpan, program Naučimo se plavati, program Šolska športna tekmovanja in prireditve ter program Hura, prosti čas.


Prijavitelj javnega razpisa: 
Zavod za šport RS Planica