Show menu

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesni industriji za obdobje 2021–2022

19. 5. 2021
Namen javnega razpisa je:
– doseganje višje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na področju lesarstva;
– doseganje večje konkurenčnosti podjetij na področju lesarstva;
– podpirati izmenjavo znanja in dobrih praks med partnerji kompetenčnega centra.

Cilji javnega razpisa so:
– vzpostavitev in delovanje enega kompetenčnega centra za razvoj kadrov v lesarstvu;
– 1.000 vključitev v programe usposabljanja;
– vsaj 10 izboljšav poslovnih procesov vključenih podjetij;
– večja dodana vrednost v vključenih podjetjih;1 1 Podjetje oblikuje načrt oziroma vključi v poslovno strategijo cilj doseganje večje dodane vrednosti (na zaposlenega), za preboj v segment višjega cenovnega razreda z opredeljenimi načini …
– pripraviti 1 program usposabljanja.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo