Show menu

Javni razpis za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo v letu 2021

19. 5. 2021
Predmet javnega razpisa za ukrep II: Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnost za delo v letu 2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) je finančna
pomoč za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot kmetije, zaradi škodnega dogodka, ki prizadene nosilca ali člana kmetije.


Prijavitelj javnega razpisa: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano