Show menu

Javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2021

28. 5. 2021
Predmet javnega razpisa je vzpostavitev 9 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano