Show menu

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa P7C 2021

31. 5. 2021
Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo objavlja zaprtje Javnega razpisa P7C 2021 – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19 (Objava v Uradnem listu RS, št. 54/21 z dne 9. 4. 2021, Ob-1876/21 in spremembe, objavljene v Uradnem listu RS, št. 61/21 z dne 16. 4. 2021, Ob-1910/21).


Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo