Show menu

Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v infrastrukturo za krepitev odpornosti izvajalcev institucionalnega varstva, upoštevajoč deinstitucionalizacijo

31. 5. 2021
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicijskih projektov, katerih namen je zagotoviti prijazno in varno bivalno okolje uporabnikom socialnih storitev v
primeru izbruha epidemije koronavirusa ali drugih nalezljivih bolezni. Javni razpis ni namenjen krepitvi institucionalizacije in povečevanju kapacitet, temveč je namenjen reševanju kritičnih razmer, pokrivanju vrzeli in zagotavljanju ustreznih standardov v obstoječih institucijah socialnega varstva, ter podpori procesu deinstitucionalizacije, ki predstavlja ključno usmeritev javnega razpisa.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti