Show menu

Razpis za podelitev nagrad in priznanj za delo na področju socialnega varstva v letu 2021

7. 6. 2021
Nagrade in priznanja se podeljujejo enkrat letno kot posebna oblika priznanja za izjemne uspehe za delo na področju socialnega varstva, ki predstavljajo prispevek k teoriji, k humanizaciji dela z uporabniki socialnega varstva, k utrjevanju človekovih pravic, k avtonomiji strokovnega dela in za neposredno delo z uporabniki socialnega varstva, ki je prispevalo k integraciji uporabnikov socialnega varstva, njihovemu človeškemu dostojanstvu, k razvijanju solidarnosti in strpnosti ob upoštevanju različnosti.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti