Show menu

Obvestilo o najavi odprtja 3 javnih razpisov iz Operativnega programa Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014–2020

7. 6. 2021
Na podlagi Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje
2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19 in 41/21) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja najavo treh javnih razpisov, in sicer za ukrepe:

– Produktivne naložbe v klasično akvakulturo,
– Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo in
– Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano