Show menu

Sprememba vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo Semenski kapital

22. 6. 2021
Spremembe se nanašajo na drugo (2) točko Javnega razpisa.


Prijavitelj javnega razpisa:

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo