Show menu

Javni razpis za dodeljevanje posojil projektom primarne kmetijske pridelave – A1

22. 6. 2021
Namen razpisa je dodeljevanje posojil v kmetijstvu na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj
– spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
– Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
– Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
– Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.


Prijavitelj javnega razpisa:

Slovenski regionalno razvojni sklad