Show menu

Javni razpis za podelitev koncesij za opravljanje institucionalnega varstva v domovih za starejše...

28. 6. 2021
Predmet koncesije: storitve institucionalnega varstva za starejše, za okvirno 1100 mest v domovih za starejše.


Prijavitelj javnega razpisa:

Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti