Show menu

Javni razpis za sofinanciranje programa ReactEU – IKT za VIZ

28. 6. 2021
3. Predmet, namen in cilj javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za nakup IKT opreme za VIZ. Nakup IKT opreme bo vključeval:

– namizne računalnike,
– zaslone,
– prenosne računalnike,
– tablične računalnike,
– interaktivne zaslone,
– projektorje,
– mobilne modeme s podatkovnimi paketi,
– spletne kamere in slušalke.

Višina sredstev, ki bodo dodeljena posamezni VIZ v okviru programa, je navedena v prijavnem obrazcu na portalu EDO. Višina sredstev je določena skladno s kriterijema v 7. točki tega javnega razpisa.

Namen javnega razpisa je VIZ omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje, s čimer se bo povečala prilagodljivost izobraževalnega prostora, da se bo lahko učinkovito odzival in prilagajal na spremembe v okolju, ki onemogočajo izvedbo učnega/študijskega procesa v živo. Za uresničitev navedenega je potrebno zagotoviti dovolj ustrezne IKT opreme, ki bo omogočala zanesljivo poučevanje in učenje na daljavo.


Prijavitelj javnega razpisa

Akademska in raziskovalna mreža Slovenije